Starta lag

Vill du starta

ett lag?

Hur bedrivs vår verksamhet?

Barnens glädje och upplevelse i fokus.


Vi bygger verksamheten kring engagemang från föräldrar som vill ge barn möjlighet att upptäcka glädjen i innebandy som bollsport, lagidrott och motionsform. I vår förening är det centrala varje barns eller ungdoms möjlighet att få pröva och uppleva innebandy på ett positivt sätt. All verksamhet har alltid barnen och ungdomarna i fokus.


Ansvarig förälder/ledare har totalt ansvar för att bedriva träningar i enlighet med vår policy samt sköta administration för deltagande barn.

Starta lag


Följande saker bör du tänka på om du vill starta ett lag:


    D
et behövs minst 6 barn för att starta.


Minst en engagerad vuxen krävs för att hålla ihop det.

Bäst är det att vara fler som hjälper till på träningarna.

Bedriva träning


Följande saker bör du tänka på gällande träningarna:


    V
iktigt att ge alla barn möjligheter från sina egna förutsättningar att upptäcka och utvecklas i sin takt.


Väl förberedda träningar ger bättre träningar.

Se och prata med varje barn, varje träning.

Ansvar


Följande saker bör du tänka på gällande ansvar för ett lag:


    N
ågon måste uttalat ta ansvar för laget, admin samt för träningarna.


Dela på ansvaret så blir det lättare att få ihop allt.

Engagerade föräldrar ska känna ansvar för det dom gör för deltagande barn.