Policy

Syftet med motion kan vara att bara ha kul.

Täby IS Innebandyförenings policy för verksamheten

Täby IS Innebandyförening är föreningen där fokus är motionsidrott utan serie- och cupspel.


Alla barn och ungdomar som bor i Täby är välkomna till oss!


Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang. Vi bygger verksamheten kring engagemang från föräldrar som vill ge barn möjlighet att upptäcka glädjen i innebandy som bollsport, lagidrott och motionsform. All verksamhet har alltid barnen och ungdomarna i fokus. Detta perspektiv är grunden för vår policy och vägledande när vi tar ställning i stora som små frågor.

Inom TIS Innebandyförening visar vi respekt mot varandra och mot andra. Alla aktiva tränare skall verka för att alla barn får bästa möjliga möjlighet att få en positiv upplevelse till innebandy, lagidrott och motion.


Vi vill skapa förutsättningar för fler föräldrar att på ett enkelt sätt skapa möjligheter för fler barn och ungdomar att utöva innebandy på ett mindre tävlingsinriktat sätt. Genom att sprida information om verksamheten och dess grundfilosofi önskar föreningen att bidra till att liknande initiativ startas även utanför Täby kommun.


Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, kön, nationalitet, fysiska och psykiska  förutsättningar, ska få vara med i vår verksamhet. Ingen ska behöva stå utanför.


TIS Innebandyförening tar ställning och arbetar aktivt mot alla former av mobbning och trakasserier, mot dopning och bruk av droger. Det är varje ledares skyldighet att agera om sådant förekommer.