Pressrum

Sport behöver inte

utövas med seriespel.

PressrumI Täby IS Innebandyförenings pressrum hittar du pressmeddelanden samt artiklar som berör föreningens verksamhet på ett eller annat sätt.


Har du pressrelaterade frågor går det bra att vända sig till oss.Pressmeddelande 2015-08-26


Träning utan serie- och cupspel viktigt komplement för att ge barn och ungdomar i Täby möjlighet till ökat välmående


Under snart ett års tid har Täby IS Innebandy drivit träning helt utan serie- och cupspel. Det har gjort att ungdomar som kanske inte alltid är intresserade av elitsatsning har kunnat fångas upp. Föreningen efterlyser nu fler engagerade föräldrar som vill starta lag för sina barn.


Att idrott är bra för barn och ungdomar skriver de flesta under på. Bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga och ökat välbefinnande är några av de dokumenterade fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet. Samtidigt finns det enligt Riksidrottsförbundet en växande grupp inaktiva barn och ungdomar. Några av de problem som följer med detta är att en tredjedel av skoleleverna i åldern 8–17 uppger att de lider av ryggont. Nästan hälften har återkommande huvudvärk.


– Om vi kan få fler barn och ungdomar att träna har vi mycket att vinna. Förutom hälsoaspekten finns det många gånger även ett behov av att erbjuda meningsfulla sysselsättningar. Ett stort ansvar för detta ligger hos oss föräldrar som med lite engagemang kan få fler av våra unga att börja röra på sig, säger Jonatan Sandberg, ordförande i Täby IS Innebandy.


En viktig pusselbit är att bredda verksamheterna och erbjuda fler alternativa träningsformer. Såväl forskning som egna erfarenheter är tydlig: när så många som möjligt får pröva på och uppleva motion i olika former lägger vi grunden för ett mer välmående samhälle.


– Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon motsättning mellan klubbar som elitsatsar och den träning som exempelvis vi erbjuder. Vissa barn gillar att tävla och andra inte. Vissa barn utvecklas tidigt och andra sent. Alla barn är olika och därför finns det även behov av olika typer av träningsformer, säger han.


Täby IS Innebandy finns främst till för att skapa engagemang och glädje, utan fokus på serie- och cupspel. Alla ska ha möjlighet att vara med och träna på sina egna villkor.


– Det behöver inte vara så komplicerat att dra igång ett eget lag. Vi i Täby IS Innebandy jobbar med att sprida information om vår verksamhet och vår grundfilosofi med en önskan om att fler liknande initiativ startas i och utanför Täby kommun.


För mer information, vänligen kontakta:

Jonatan Sandberg, ordförande Täby IS Innebandy

Tel: 073-542 7373, e-post: jonatan@tabyisinnebandy.se


Täby IS Innebandyförening är föreningen där fokus är motionsidrott utan serie- och cupspel. Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang. Alla barn och ungdomar som bor i Täby är välkomna till oss!


Pressmeddelande 2014-12-01

Nystart av Täby IS Innebandyförening


Hösten 2014 bytte TIS IBF helt styrelse och inriktning. Den nya verksamheten är inriktad på att bedriva träningsverksamhet helt utan serie- eller cupspel.


Täby IS Innebandyförening bedriver sin verksamhet genom att hjälpa föräldrar med en modell för att bedriva träning för barn utan serie- och cupspel. Detta innebär att vi satsar på att skapa möjligheter för barn att spela innebandy på barnens villkor.

Fokus är att motionsidrott är en kombination av motion och social lek utan att fokusera på tävlingsmomentet.


För mer information, vänligen kontakta:

Jonatan Sandberg, ordförande Täby IS Innebandy

Tel: 073-542 7373, e-post: jonatan@tabyisinnebandy.se


Täby IS Innebandyförening är föreningen där fokus är motionsidrott utan serie- och cupspel. Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang. Alla barn och ungdomar som bor i Täby är välkomna till oss!Täby IS Innebandyförening i Media


Svenskidrott.se, Riksidrottsförbundet (2015-11-05) - "Innebandyföreningen har slopat alla matcher"

Mitt i Täby (2015-11-21) - "Innebandyföreningen har slopat alla matcher"


Länkar till artiklar


Täby IS Innebandyförenings verksamhet avser att komplettera idrottsutbudet som finns idag genom att erbjuda ett alternativ. Eftersom alla barn är olika och har olika fokus/syfte med sitt idrottsutövande, så anser vi att det är viktigt att kunna ge alla barn möjligheter till idrott, oavsett ambitionsnivå och förutsättningar.


Här nedan finns länkar som berör ämnet barn- och idrottsidrott:


SIU-modellen

Krav på prestation får barn att sluta idrotta

Idrottens himmel och helvete

Forskning och utveckling inom Idrottslyftet